47. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FBIH