Informacija o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku – Usluga oglašavanja u drugim medijima za 2019. godinu

Na osnovu odluke br: 04-14-49/19 direktnim postupkom dodjeljen ugovor firmi VEČERNJI LIST BIH d.o.o. Mostar 01.02.2019. godine.