Informacija o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku - Usluga kolektivnog osiguranja radnika Agencije za privatizaciju za 2019. godinu