Informacija o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku oglašavanje u štampanim medijima za 2019. godinu