Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba kancelarijski materijal, pribor i drugi potrošni materijal za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba kancelarijski materijal, pribor i drugi potrošni materijal za 2018. godinu, možete preuzeti ovdje.