Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - oglašavanje u štampanim medijima za 2017. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - oglašavanje u štampanim medijima za
2017. godinu možete preuzeti ovdje.