Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka roba, kancelarijskog materijala, pribora i drugog potrošnog materijala za 2017. godinu
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača  nabavka roba, kancelarijskog materijala, pribora i drugog potrošnog materijala broj 04-14-1919-7/16 od 21.12.2016.godine možete preuzeti ovdje.