Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – za pružanje usluga na utvrđivanju stanja kapitala društava konfekcije „Borac“ d.d.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – za pružanje usluga na utvrđivanju stanja kapitala društava konfekcije „Borac“ d.d. broj 04-14-498-19/16 od 24.3.2016.godine možete preuzeti ovdje.