Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - oglašavanje u štampanim medijima
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - Oglašavanje u štampanim medijima možete preuzeti ovdje.