Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka kompjuterske opreme
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme možete preuzeti ovdje.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme broj: 04-34-1042-53/15 od 12.01.2016. godine možete preuzeti ovdje.