Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke - goriva za motorna vozila za 2016.godinu