AC – OPEL BETANIJA d.o.o. Sarajevo – Konkurentski postupak Obavještenje o dodjeli Ugovora za nabavku putničkog motornog vozila
Obavještenje o dodjeli Ugovora za nabavku putničkog motornog vozila za potrebe Agencije za privatizaciju u FBiH u postupku javne nabavke po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda

JAVNE NABAVKE

Na osnovu člana 75. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14) objavljujemo

 

OBAVJEŠTENJE

 

o dodjeli Ugovora za nabavku putničkog motornog vozila za potrebe Agencije za privatizaciju u FBiH u postupku javne nabavke po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda.

 

Ugovor o javnoj nabavci putničkog motornog vozila za potrebe Agencije za privatizaciju u FBiH u postupku javne nabavke po konkurentskom zahtjevu broj: 04-14-282-4/15 od 22.04.2015. godine, zaključen je između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, kao Ugovornog organa i AC – OPEL BETANIJA d.o.o. Sarajevo, ID 4201828490001, kao Dobavljača. Predmet Ugovora je nabavka putničkog motornog vozila za potrebe Agencije za privatizaciju u FBiH .

Vrijednost ugovora bez PDV-a je 25.213,68 KM.