OBJAVA NABAVKE IZ PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2015. GODINU

Shodno članu 17. stav (2). Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) objavljujemo da je u Planu javnih nabavki za 2015. godinu Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 4.1. predviđena nabavka kompjuterske opreme u iznosu od 82.040,00 KM bez PDV-a.