Obavijest o produženju roka za podnošenje ponuda za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JUP „VETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Novi Travnik
Agencija za privatizaciju KSB/SBK objavljuje:

O B A V I J E S T

o produženju roka za podnošenje ponuda za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JUPVETERINARSKA STANICA“d.o.o.Novi Travnik  (u postupku male privatizacije) 

 

Rok za podnošenje ponuda po Javnom pozivu broj: 564 za prodaju državnog kapitala društva JUP„VETERINARSKA STANICA“d.o.o. Novi Travnik metodom tendera u maloj privatizaciji koji je objavljen dana 16.04.2015.godine i 30.04.2015.godine (produženje roka) u Dnevnom listu , produžava se do 20.05. 2015.godine do 16 sati.

Vrijeme i mjesto objavljivanja ponuda: 27.05.2015.godine sa početkom u 11:00 sati u    Agenciji za privatizaciju KSB/SBK,Travnik, Bosanska 12