Obavijest o produženju roka za podnošenje ponuda po Javnom pozivu za prodaju državnog kapitala društva “ŠIPAD VRANICA” FOJNICA metodom tendera u velikoj privatizaciji
Rok za podnošenje ponuda po Javnom pozivu za prodaju državnog kapitala društva “ŠIPAD VRANICA” FOJNICA  metodom tendera u velikoj privatizaciji koji je objavljen dana 01.10.2013.godine u Dnevnom avazu i 17.07.2014.godine (produženje roka),  produžava se do 22.01. 2015.godine do 16 sati.

Ponude se podnose na način utvrđen javnim pozivom za prodaju državnog kapitala društva ŠIPAD«VRANICA» FOJNICA metodom tendera u velikoj privatizaciji koji je objavljen dana 01.10.2013.godine u dnevnom listu«Dnevni avaz».