Izmjena javnog poziva za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju poslovnog objekta „Stolarija“, u vlasništvu Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica
Na zahtjev prodavca Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica , Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje


IZMJENU JAVNOG POZIVA

 

za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju objekata „Sodara“ i “Garaža sa ostavom“, Javnog poziva za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju poslovnog objekta „Stolarija“ u vlasništvu Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica objavljenog 20.08.2015. godine u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i na  web stranici www.apf.gov.ba

Mijenja se Javni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju objekata „Sodara“ i “Garaža sa ostavom“, u vlasništvu Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica“, šifra predmeta 11000310, vlasništvo Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica tako da:

·         Naknada za učešće 315,00 KM.

·         Depozit 31.500,00 KM.

·         Kratak opis predmeta:

Predmeti prodaje objekti „Sodara“ i “Garaža sa ostavom“ sa pripadajućim zemljištem se nalaze na k.č. 848/1, k.č. 848/4, k.č. 848/5, k.č. 847 i k.č. 846 u ZK ul. 4167, te k.č. 852/2 u  ZK ul. 2316, a sve K.O. SP_Zenica površine 1.945 m2. (Ostali dio opisa predmeta prodaje ostaje nepromijenjen)

·         Početna cijena iznosi 315.000,00 KM.

Cjelokupan iznos ugovorene cijene predmeta prodaje plaća se u gotovom novcu i ponude sa cijenom nižom od početne neće biti vrednovane po ovom kriteriju.

Mijenjaju se Javni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju objekata „Sodara“ i “Garaža sa ostavom i Javni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju poslovnog objekta „Stolarija“ “, u vlasništvu Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica, u dijelu:

·         Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača:

Rok za podnošenje ponuda je 10.09.2015. godine do 16:00 sati, ne otkrivajući pri tome identitet.

·         Vrednovanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača

Javno objavljivanje najbolje rangiranih ponuda održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ul. Alipašina br. 41 i to kako slijedi:

- Za predmet prodaje objekta „Stolarija“, vlasništvo Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica, (šifra predmeta 11000309) dana 15.09.2015. godine u 11:00 sati;

- Za predmet prodaje objekata „Sodara“ i “Garaža sa ostavom“, vlasništvo Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica, ( šifra predmeta 11000310) dana 15.09.2015. godine u 12:00 sati.

Ostali dio teksta Javnog poziva ostaje nepromijenjen.