Javni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju Tehničko-tehnološke cjeline Fabrika regenerata i fabrika galanterije sa pripadajućim zemljištem, vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko