Javni poziv broj 157 za prodaju imovine u vlasništvu „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo metodom neposredne pogodbe