Javni poziv broj 132 za prodaju metodom neposredne pogodbe Tehničko-tehnološka cjelina za preradu kože i krzna u Topuzovom polju, vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko