Javni poziv za učešće na aukciji za prodaju nekretnine u Novom Sadu, Republika Srbija, ul. Kisačka broj 26