Dopuna javnog poziva za učešće na aukcijskoj prodaji broj 120