Javni poziv broj 119 za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu preduzeća „Energoinvest“ d.d. Sarajevo metodom aukcije
Na osnovu člana 2. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), i člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 28/05, 53/07 i 76/09) i Odluke Nadzornog odbora preduzeća „Energoinvest“ d.d. Sarajevo broj: NO -98/17 od 26.10.2017. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

 

J A V N I  P O Z I V

za učešće na aukcijskoj prodaji broj 119

 

Prodavac:            „Energoinvest“ d.d. Sarajevo putem

                             Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hecegovine

Adresa:                Hamdije Ćemerlića 2, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

JMB Prodavca:   4200214380009

Šifra predmeta:  11000314

Početna cijena:   507.000,00KM

Depozit:                50.700,00 KM

Naknada:                   100,00 KM

 


Naziv predmeta prodaje: Poslovni prostor površine 71,00 m² nalazi se u prizemlju stambeno poslovnog objekta u ulici Vladislava Skarića do broja 4.  Nekretnina je upisana u ZK broj: 98, katastarska općina SP_ SARAJEVO- MAHALA XXXVI, izgrađen na zemljištu označenom kao k.č. 5/E2 i sastoji se od kancelarije površine  22,00 m², kancelarije površine 22,00 , WC površine 2,85 m², ostave površine 3,00 m², kancelarije sa odvojenim ulazom  površine 21,20 m², u ukupnoj površini 71,05 m².

 

Uvid u dokumentaciju, odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od  11.12. do 20.12. 2017.godine  od 08:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.


Aukcija će se održati 28.12.2017.godine u 11:30 sati, u prostorijama Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo, (soba 91 - aukcijski centar).

 

Prijava za učešće na aukciji:

Pravo učešća na aukciji stiče se popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo Banka najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 20.12.2017. godine do 16:00 sati na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Pravo učešća na aukciji imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća (u daljem tekstu Zakon).


Registriranje učesnika za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registracije, učesnici na aukciji, dužni su obavezno dostaviti izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 12. Zakona i platiti naknadu za učešće. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.


Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09) i Uputstva o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u sprovedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/98, 21/99 i 14/00).

Istovjetan javni poziv objavljen je u dnevnim novinama "Oslobođenje" i "Dnevni avaz". 

Za sve dodatne informacije o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti:

Kontakt osoba u preduzeću:  Jasmina Ljajić-Ašćerić        033 703 459

Kontakt osoba u Agenciji:     Talić Fikret                          033 586 238

                                              Čongo Sabaheta                   033 586 250